Nieuws >>>terug

NMBS koopt gronden te Wezemaal voor uitbreiding parking

De NMBS 16 are bouwgrond vlak aan het station van Wezemaal. De huidige parking , aangekocht en aangelegd door de gemeente Rotselaar, is wegens het succes ( meer dan 500 reizigers per werkdag) te klein. De eigenaar van de gronden had met dit perceel verkavelingsplannen voor 3 bouwgronden. De NMBS had een onteigeningsdossier opgestart. Burgemeester Claes van Rotselaar heeft de eigenaar en de NMBS samen uitgenodigd op het gemeentehuis om te bemiddelen in de onderhandelingen. Dit heeft een positief resultaat opgeleverd en de eigenaar en de NMBS zijn tot een akkoord gekomen over de verkoop. Dit betekent dat er door de NMBS in samenspraak met de gemeente een nieuwe parking, met plaats voor 60 wagens, kan aangelegd worden. Dit was absoluut noodzakelijk voor de verdere uitbouw van het station van Wezemaal en zal de treinreizigers het nodige parkeercomfort bezorgen. Om te komen tot een duurzame mobiliteit en nog meer autoreizigers te laten overstappen naar de fiets werd er ook aandacht geschonken aan de fietsenstalling aan het station. De huidige fietsrekken zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de vraag. Dit jaar nog komt er een nieuwe fietsenstalling met overkapping die plaats zal bieden aan 120 fietsen.

 

Oud stort Wezemaal wordt gesaneerd

Op 7 maart 2006 starten de bodemsaneringswerken om de vervuilde grond te ontgraven en af te voeren in de Eektstraat. Op deze plaats was het oud gemeentelijk stort van Wezemaal. In een oriënterend bodemonderzoek werd op een 3-tal plaatsen een verhoogde concentratie van polyaromatische koolwaterstoffen en van zware metalen(lood en zink) vastgesteld. Er bleek geen enkel gezondheidsrisico aan verbonden maar een sanering drong zich wel op. Daarom werd in een beschrijvend bodemonderzoek de juiste omschrijving van de vervuiling nauwkeurig gegeven. Vervolgens beschreef het bodemsaneringsproject hoe de sanering diende aangepakt om tenslotte over te gaan tot de saneringswerken. Een lange weg maar een noodzakelijke.

 

Netoverschrijdend leerlingenvervoer

Reeds meerdere jaren organiseert de gemeente Rotselaar gratis netoverschrijdend leerlingenvervoer voor alle scholen in Rotselaar. Jaarlijks kost dit de gemeente 150.000 euro. Hiermee was zij blijkbaar een inspiratie voor de Vlaamse Regering. Deze laatste plande immers een aantal proefprojecten om dit netoverschrijdend leerlingenvervoer te evalueren alsook de mobiliteit en veiligheid van onze kinderen te verbeteren. Vandaag besliste de Vlaamse Regering om onder andere de gemeente Rotselaar aan te stellen als een pilootgemeente. Hierbij zou de gemeente een subsidiebedrag van ongeveer 85.000 euro krijgen. Burgemeester Claes ziet deze toekenning als een appreciatie vanwege de Vlaamse Overheid voor de inzet en visie van de Gemeente Rotselaar en haar diensten. Zo doende kunnen wij verder gaan op de weg die we qua mobiliteit met deze gemeente zijn ingeslagen. Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 24/02/06

Volgend schooljaar 12 pilootgemeenten met gratis leerlingenvervoer basisonderwijs Mechelen, Bekkevoort, Herentals, Hemiksem, Asse, Rotselaar, Sint-Truiden, Wellen, Ronse, Waasmunster, Blankenberge en Oostende: dit zijn de 12 pilootgemeenten die volgend schooljaar van start kunnen gaan met gratis leerlingenvervoer voor basisonderwijs en extra inspanningen voor veilige schoolroutes en schoolomgevingen. De gemeenten krijgen hiervoor in totaal 1,2 miljoen euro van Vlaams minister van Onderwijs Frank VANDENBROUCKE en minister van Mobiliteit Kathleen VAN BREMPT. Bedoeling is met deze projecten de mobiliteit van leerlingen en de veiligheid van schoolomgevingen te verbeteren. Dit werd beslist door de Vlaamse Regering. De afspraken met de gemeenten kunnen nu verder worden geconcretiseerd in specifieke schoolvervoerplannen. Diversiteit in de 12 pilootgemeenten De twaalf pilootgemeenten werden geselecteerd door de ambtelijke commissie, die hiervoor speciaal opgericht werd, onder voorzitterschap van professor Willy Miermans. Om zoveel mogelijk ervaring op te doen, was het belangrijk dat de pilootgemeenten een verschillend profiel hebben. De geselecteerde gemeenten zijn verdeeld over de vijf provincies. Er werden twee centrumsteden, vijf steden en vijf landelijke gemeenten geselecteerd. De selectie bevat tien gemeenten die kiezen voor een combinatie van woon- schoolvervoer en intern vervoer (bijvoorbeeld naar het zwembad) en twee gemeenten die kiezen voor intern vervoer (Mechelen en Herentals). Er is ook een gemeente, met name Bekkevoort, die zal moeten samenwerken met andere gemeenten om de vrije keuze van school te realiseren. In enkele gemeenten zijn er ook scholen voor buitengewoon onderwijs aanwezig (Blankenberge, Oostende, Mechelen, Sint-Truiden). Ook is er op verschillende plaatsen netoverschrijdend leerlingenvervoer georganiseerd door de gemeente of leerlingenvervoer georganiseerd door de scholen zelf. provincie - stad/landelijk - gemeente Antwerpen - centrumstad - Mechelen - Intern vervoer Vlaams-Brabant - landelijk - Bekkevoort - Vrije keuze Antwerpen - stad - Herentals - Intern vervoer Antwerpen - landelijk - Hemiksem - Combinatie Vlaams-Brabant - stad - Asse - Combinatie Vlaams-Brabant - landelijk - Rotselaar - Combinatie Limburg - stad - Sint-Truiden - Combinatie Limburg - landelijk - Wellen - Combinatie Oost-Vlaanderen - stad - Ronse - Combinatie Oost-Vlaanderen - landelijk - Waasmunster - Combinatie West-Vlaanderen - stad - Blankenberge - Combinatie West-Vlaanderen - centrumstad - Oostende - Combinatie De commissie besliste ook enkele reservegemeenten te selecteren. De reservelijst van gemeenten wordt aangesproken wanneer het vervoer in een geselecteerde gemeente niet tot uitvoering komt. Voorrang aan voetgangers en fietsers: gemeenten moeten vooruitgang boeken Bedoeling is dat leerlingen in de pilootgemeenten zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar school komen. Daarom zal in elk project gewerkt worden met een stap-en- trap-zone, die afgebakend wordt door de gemeente samen met de scholen. In deze stap-en-trap-zone haalt de schoolbus in principe geen leerlingen op, omdat verwacht wordt dat de leerlingen te voet of met de fiets naar school gaan. Voor voetgangers en fietsers zullen gemeenten en scholen specifieke maatregelen moeten nemen om hen zo veilig mogelijk naar school te laten gaan. De gemeenten zullen vooruitgang moeten boeken. Een nulmeting betreffende het STOP-principe (hoeveel leerlingen te voet, met de fiets, met de bus, met de auto gaan) zal bij de deelnemende gemeenten worden uitgevoerd tijdens de maanden maart en april 2006. De nulmeting zal worden gebruikt bij de evaluatie in het voorjaar 2007. Leerlingenvervoer per bus: woon-schoolvervoer en/of intern vervoer De pilootprojecten die volgend schooljaar van start gaan, geven de gemeenten de mogelijkheid om te experimenteren met netoverschrijdend gratis leerlingenvervoer voor basisonderwijs. Omdat deze projecten perfect passen in de STOP-benadering (eerst stappen en trappen, dan openbaar vervoer en ten slotte privaat vervoer) worden ze gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De gemeente kiest in samenwerking met de scholen voor de organisatie van woon-schoolvervoer en/of intern vervoer (regelmatig busvervoer naar het zwembad, de bibliotheek .). In principe beperkt de gemeente zich tot de scholen en leerlingen op het eigen grondgebied. Samenwerking met andere gemeenten is mogelijk en kan nodig zijn als binnen de eigen gemeente de vrije keuze niet kan gewaarborgd worden. Evaluatie van de pilootprojecten Na drie jaar volgt een evaluatie en de ontwikkeling van een beleidskader 'leerlingenvervoer'. persinfo :

 

Rotselaar doet een oproep tot fair-play

Aan afrit 21 - E314 komende van leuven

Bestuurders die tijdens de spitsuren, komende van Leuven, de afrit Rotselaar-Holsbeek (afrit 21) nemen dienen regelmatig aan te schuiven om in de richting van Rotselaar te rijden. Bestuurders die hiervoor geen geduld kunnen opbrengen rijden dan ook naar rechts en gaan verderop draaien om zo de aanschuivende voertuigen voor te zijn. Omwille van deze ongeduldige bestuurders wordt de file op de afrit 21 alleen maar langer en langer en staat er zelfs soms een file tot op de E314 met een zeer gevaarlijke situatie als gevolg. Rotselaar beseft echter maar al te goed dat de verkeerssituatie daar de laatste maanden sterk achteruit gegaan is en dit zeker omwille van de wegeniswerken aan de Aarschotsesteenweg. Samen met de politiediensten en de gemeente Holsbeek wordt er gezocht naar een oplossing maar tot dat deze gevonden is wordt er een oproep gedaan tot fair-play. Iedere bestuurder wil graag zo snel mogelijk op zijn bestemming zijn maar enige hoffelijkheid zou veel frustratie kunnen voorkomen.

 

Trouwring terug bij eigenaar

Dankzij de oproep via de media is de trouwring die gevonden werd op Rock Werchter terug kunnen bezorgd worden aan de rechtvaardige eigenaar. Een man uit Lennik. Hij had alle hoop opgegeven om de trouwring nog terug te vinden en is de organisatie van Rock Werchter, het gemeentebestuur van Rotselaar en de media bijzonder dankbaar. De verliezer vraagt om zijn identiteit niet vrij te geven en zegt dat voor de rest ook alles oké is met hun huwelijk.

 

Rotselaarse kandidate voor Miss Belgian Beauty

Sofie Depauw uit de Heirbaan in Rotselaar is kandidate voor de titel van Miss Belgian Beauty 2006.

Ze wordt 20 jaar op 6 juli, is studente maatschappelijk assistent, uiteraard nederlandstalig maar spreekt ook Frans en Engels. Ze is 1,69 m, donkerblond, heeft bruine ogen. Haar hobby's zijn lezen, schrijven, badminton.De bekende Jo met de Banjo steunt haar als peter.

Word zij de volgende Miss Belgian Beauty?

Waterleiding stuk in Heikant (11/04)

Zoals verwacht kwam de Heikant er niet zonder kleerscheuren door bij de aanleg van de nieuwe gasleidingen. In de Hertshaag werd zowel de waterleiding als de telefoonaansluiting bij sommige inwoners doorboord. Het door de inwoners correct ingevulde schema van hun aansluitingen is dus een maat voor niets geweest. Het is nu wachten op het herstel.

Maria Petermans 102

Vandaag 5 maart is Maria Petermans 102 jaar geworden. Ze kreeg daarvoor hoog bezoek van de Burgemeester. Ze woont nog in haar woning in de Stationsstraat. Morgen viert zij feest met haar familie. Wedden dat er een kriekentaartje op het menu staat?

Problemen verdeling Passe-Partout eindelijk opgelost?

Het lijkt erop dat de problemen van de verdeling van Passe-Partout eindelijk opgelost zijn. Afwachten maar.

Nog Passe-Partout - een kosteloze goede raad (3)

Dat een nieuw verdelingsnetwerk opstarten niet gemakkelijk is hadden wij van verso u wel kunnen vertellen. Dat u inspanningen doet is mij de laatste twee weken niet ontgaan. Helaas heb ik de indruk dat u er goedkoper wil van afkomen met een andere bedelingsfirma. Dat is uw volstrekte recht. Maar u betaalt er (of toch weer niet?) de prijs voor. Onze testen wijzen uit dat u eens bij de Post zou moeten te rade gaan bij hun nieuw georoutesysteem. Het is geen toeval dat tussen de straten die door uw dragers genegeerd worden er nog al wat zijn die de Post per speciale bedeling met camionette bedeelt i.p.v. via de gewone brievenbesteller.

Antwoord vanwege Passe-partout (2)

Bij dezen wil ik u alvast bedanken voor uw reactie over onze bedeling. Het is wel helemaal niet onze bedoeling om de Heikant te negeren.Het is wel zo dat wesinds week 1/ 2005 van bedelingfirma veranderd zijn. Een dergelijk nieuw netwerk opstarten is helemaal niet simpel. De klachten die naar ons toekomen, proberen we met de meeste aandacht te behandelen. Ik betreur dat ondanks alle inspanningen van onze kant u vermelding doet van de slechte bedeling op het web. We zullen niet nalaten om onze controles aan de Heikant nog te verhogen.

Heikantenaars tweederangsburgers? (1)

De schepen van economie van Rotselaar (een Heikantbewoner) kwam op TV uitgebreid uitleggen hoe schandalig het was dat er geen bancontact meer was in Rotselaar. Het kwam niet in zijn hoofd op om ook te wijzen op het totaal ontbreken van bankfilialen in de Heikant (in Rotselaar-centrum 4 à 5. In Wezemaal 2 à 3 en in Werchter Idem.

Dat de heikant stiefmoederlijk bedeeld is in rioleringen is ook een open deur intrappen.

Nu heeft ook het Leuvense reclameweekblad Passe-Partout blijkbaar besloten om de Heikant niet meer te bedienen. Sinds nieuwjaar ontvangen de Heikantenaren geen Passe-partout meer. Dient er bespaard om de dure sponsoring van Basket Leuven en voetbal Sint-Truiden VV te compenseren? We starten een onderzoek om te zien of ook andere wijken van Rotselaar niet meer bediend worden.

 

"Meester hij doet het weer"

of het verhaal van een verschijningsverbod in de dorpskrant van Rotselaar

Opgepast voor carjacking!!!

WAARSCHUWING VOOR GSM GEBRUIKERS !!!!

OPGELET GROTE GSM-FRAUDE

Momenteel is er een bende actief die u belt op uw GSM en zich
voordoet als iemand van de provider waar u bent aangesloten. Men vraagt
u tijdens dit gesprek om 09# of #09 in te toetsen ter controle van uw
toestel.

DOE DIT NIET EN VERBREEK DIRECT DE VERBINDING. Deze bende beschikt
over apparatuur om via deze ingetoetste code het nummer van uw SIM -
kaart te lezen en nieuwe kaarten aan te maken met uw nummer. Hierdoor
kan men op grote schaal fraude plegen op uw kosten. Maak dit bericht aub
bekend aan personen die in het bezit zijn van een GSM toestel.

Een tweede methode die wordt toegepast is de volgende:

U ontvangt een bericht op uw GSM met verzoek om nummer 014 1455114
terug te bellen, dit moet u dus NIET doen. Als u dit namelijk wel doet
kan diegene die u dat bericht heeft gestuurd op uw kosten bellen. Deze
twee vormen van GSM - FRAUDE zijn officieel bevestigd door KPN, VODAFONE
MOBISTAR EN PROXIMUS.

PAS OP , deze fraude wordt al op grote schaal toegepast !! Als u dit
bericht ontvangt, stuur dit dan aub aan zoveel mogelijk mensen door !!
Dit bericht is afkomstig van:

DHR. SCHALCK LAURENT
INSPECTEUR LOKALE POLITIE
POLITIEZONE WETTEREN LAARNE WICHELEN.

Steenmarters een plaag!

Steenmarters en misschien ook vossen houden lelijk huis in de omgeving van de Rotselaarse plas. Eigenaars van kippen in de sparrenstraat zagen hun kippenbestand dagelijks slinken. Zij vinden hun kippen 's morgens terug met afgebeten kop. Vandaar het vermoeden en weldra de zekerheid dat het hier om steenmarters gaat. In de Sparrenstraat blijven geen kippen meer over. Nu werd ook een kippenliefhebber in de Bessenlaan het slachtoffer. Hij denkt met weemoed aan zijn mooie met veel zorg gekweekte kippen. Het is mooi dat men het steenmarter wil op peil houden, maar als dat ten koste van de kippen is, kunnen de betrokken kippenhouders daar niet meer mee lachen. Uit niet bevestigde bron vernemen we dat deze marters door groenpunt zouden uit Holland ingevoerd zijn, waar ze wegens geen mooie pels zouden afgemaakt worden Wat is de zin van het op peil houden van een dierensoort ten koste van een andere?.

Heirbaan onder water.

De regen van vannacht heeft ervoor gezorgd dat de Heirbaan aan de verkeersremmer ter hoogte van de Hertshaag helemaal onder water staat. Een gevaarlijke situatie voor de automobilisten die plots in deze waterpoel terecht komen en zo dreigen het stuur te verliezen.

Adviesraad voor personen met een handicap

Op dinsdag 28 januari om 19 uur in Concordia: persvoorstelling van de adviesraad voor personen met een handicap alsook het project " Rotselaar verlegt samen de grenzen" en de uitreiking van 'De zilveren Abeno' aan de organisatie van Rock Werchter.

Verkeerseductieve route

Op 18 oktober wordt de verkeerseducatieve route Rotselaar in gebruik genomen. Dit is een initiatief van levenslijn, langzaam verkeer en de gemeente. De scholen van Rotselaar Centrum zullen die dag de route in praktijk brengen in het kader van een "veilige schoolomgeving".

 

Rode rem in Werchter

In de Varentstraat zal een "rode rem" geplaatst worden, dat is een installatie met 2 boogpalen met 3-kleurige verkeerslichten ter hoogte van de Hamstraat en de Processieweg en 2 radars. Het is de bedoeling dat de lichten op rrod springen als een bestuurder te hard rijdt om hem aldus te verplichten te stoppen. Deze rem zou er binnen 3 maand moeten staan. Afwachten dus dat het helpt!

Klachten over de lijnbus? (1)

Naar verluidt zouden de bussen van de lijn de reizigers naar Leuven regelmatig in de kou laten staan aan de Halte aan de Mena in Rotselaar-centrum, meer bepaald zou de bus regelmatig ofwel minuten te vroeg zijn ofwel helemaal niet komen opdagen, wat de familieleden verplicht alsnog voor vervoer te zorgen of de reizigers te laat of helemaal niet op hun bestemming brengt. (zie ook hieronder)

Ondervind jij ook problemen laat het ons dan weten. mail ons

Klachten over de lijnbus? (2)

Het is vrijdag 28 juni, je laatste schooldag. Met kloppend hartje neem je als 14-jarige in Leuven de lijnbus naar Tremelo om je eindschoolrapport te gaan afhalen. In Rotselaar Centrum meldt de buschauffeur lakoniek dat hij niet verder rijdt, want Rock Werchter. Daar sta je dan in "the middle of nowhere" zonder transport. Gelukkig heb je een GSM bij en gedienstige mensen die je behulpzaam zijn bij het zoeken naar een telefoonnummer. Misschien is alles voor dat meisje uiteindelijk nog goed afgelopen. ... of misschien ook niet.

Dominique Van Roost in Humo:

“Ze hebben me in Rotselaar echt nijdig gemaakt. Weet je dat er rechtover het terrein protestpanelen stonden in het Nederlands en het Frans? Duidelijker kon het niet. Er stond wel "non au golf", maar eigenlijk bedoelden ze "Non ŕ Dominique Van Roost". Waarom anders die Franse tekst? Er was maar een Franstalige betrokken en dat was ik.

Pure jaloezie was het. Onze overbuur mocht van het gewestplan geen baksteen meer verplaatsen in zijn huis en kon het niet verkroppen dat ik een paar meter verderop een nieuw complex mocht optrekken. En dan heeft de politiek natuurlijk zijn rolletje meegespeeld. Zo gaat dat altijd in België: als je ambitie hebt dan krijg je tegenkanting, ook van de politiek.”